7th European Congress of Mathematics, 18-22 July 2016, Berlin

7th European Congress of Mathematics, 18-22 July 2016, Berlin

W dniach 18-22 lipca 2016 roku odbędzie się w Berlinie 7th European Congress of Mathematics. Europejskie Kongresy Matematyki,  organizowane są pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) co cztery lata. Tegoroczny Kongres przygotowują wspólnie German Mathematical Society (DMV), International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Research Center Matheon, Einstein Center ECMath i Berlin Mathematical School (BMS). Na miejsce obrad wybrano Technische Universität Berlin.

kj / 30-01-2016

Na program naukowy Kongresu, obejmujący wszystkie dziedziny matematyki teoretycznej i stosowanej, składają się: 10 wykładów plenarnych, 33 wykłady mówców zaproszonych, kilka wykładów laureatów nagród, wykład im. Friedricha Hirzebrucha (pierwszego prezesa EMS) i wykład im. Nielsa Abela. A także seria wykładów zatytułowana Berlin w historii matematyki.

Ważnym wydarzeniem będzie wręczenie dziesięciu nagród EMS dla młodych matematyków oraz dwóch innych prestiżowych nagród - Felix Klein Prize za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki i Otto Neugebauer Prize za osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki.

Tradycyjnie, konferencje zaplanowane w przedziale czasowym bliskim terminowi 7th European Congress of Mathematics mogą ubiegać się o status konferencji satelitarnej do 7ECM. Miło nam poinformować, że status taki uzyskała konferencja Foliations 2016 - Paweł Walczak's 50 years in mathematics (Będlewo, 11-17 lipca 2016).

Organizatorzy 7ECM gorąco zapraszają do udziału w Kongresie. Postery oraz komunikaty prezentowane będą w 17 następujących sesjach tematycznych:

    1. Algebra
    2. Teoria liczb
    3. Geometria algebraiczna i geometria zespolona
    4. Geometria różniczkowa i jej zastosowania
    5. Topologia
    6. Analiza matematyczna i jej zastosowania
    7. Układy dynamiczne, równania różniczkowe zwyczajne i zastosowania
    8. Równania różniczkowe cząstkowe i zastosowania
    9. Fizyka matematyczna
    10. Prawdopodobieństwo, statystyka i matematyka finansowa  
    11. Kombinatoryka i matematyka dyskretna
    12. Edukacja matematyczna i historia matematyki
    13. Logika i matematyczne aspekty informatyki
    14. Analiza numeryczna i  obliczenia naukowe
    15. Matematyka w nauce i technologii, matematyka przemysłowa
    16. Optymalizacja i sterowanie
    17. Rozpoznawanie obrazów i przetwarzanie sygnałów

Wszelkie informacje szczegółowe oraz rejestracja na portalu Kongresu pod adresem:

http://www.7ecm.de/

kj / 30-01-2016

ZałącznikSize
plakat - 7ECM 2016 Berlin.jpg244.7 KB