Adam Kanigowski laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2017

Adam Kanigowski laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2017

Adam Kanigowski  z Penn State University, USA, został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z teorii układów dynamicznych. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Nagroda zostanie wręczona w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

kj / 08-05-2017

Adam Kanigowski urodził się 15 kwietnia 1989 roku w Toruniu. Pierwsze laury matematyczne uzyskał jeszcze jako uczeń toruńskiego IV LO im. Tadeusza Kościuszki. W roku 2007 był finalistą 58. Olimpiady Matematycznej, a w 2008 (w klasie maturalnej) został laureatem nagrody IV stopnia w 59. OM. W latach 2008-2012 studiował na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2012 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na podstawie pracy zatytułowanej Twierdzenia Perrona-Frobeniusa i Kreina-Rutmana dla operatorów stycznych, przygotowanej pod opieką promotora, profesora Wojciecha Kryszewskiego. Podczas studiów w roku 2010 brał udział w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych  im. Vojtecha Jarnika w Ostrawie, gdzie zajął 7. miejsce oraz w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla Studentów w Blagoevgradzie, gdzie zdobył nagrodę II stopnia i czwarte miejsce w ekipie polskiej. W latach 2011-2012 był stypendystą MEN za osiągnięcia w nauce.

W latach 2012-2015 Adam Kanigowski odbywał studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał wówczas stypendium KNOW (konsorcjum IM PAN i MIM UW). W dniu 18 czerwca 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na podstawie dysertacji zatytułowanej Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach. Promotorem rozprawy był profesor Mariusz Lemańczyk, a promotorem pomocniczym doktor Joanna Kułaga-Przymus.

Od sierpnia 2015 roku doktor Adam Kanigowski odbywa trzyletni staż podoktorski w Penn State University, Old Main, Pennsylvania, USA.

W 2016 roku Adam Kanigowski został wyróżniony Nagrodą Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków.

Więcej informacji o laureacie tegorocznej Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego pod adresem:
http://www.adkanigowski.cba.pl/

kj / 08-05-2017