Adam Kanigowski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2015

Adam Kanigowski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2015

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2015 rok otrzymał Adam Kanigowski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za cykl sześciu prac z zakresu teorii ergodycznej i teorii operatorów. Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.

kj / 14-04-2016

Nagrodzone prace doktora Adama Kanigowskiego stanowią istotny wkład w rozwój teorii ergodycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wkład w badania nad własnością Ratner dla układów parabolicznych oraz rozwiązanie otwartego od ponad 40 lat problemu wielokrotnego mieszania dla potoków Arnolda i Kochergina. Większość prac doktora Kanigowskiego została opublikowana w bardzo dobrych i znakomitych czasopismach. Jedna praca w Inventiones Mathematicae, a trzy prace w Ergodic Theory and Dynamical Systems – czytamy w uzasadnieniu jury.

Adam Kanigowski urodził się 15 kwietnia 1989 roku w Toruniu. Pierwsze laury matematyczne uzyskał jeszcze jako uczeń toruńskiego IV LO im. Tadeusza Kościuszki. W roku 2007 był finalistą 58. Olimpiady Matematycznej, a w 2008 (w klasie maturalnej) został laureatem nagrody IV stopnia w 59. OM. W latach 2008-2012 studiował na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2012 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na podstawie pracy zatytułowanej Twierdzenia Perrona-Frobeniusa i Kreina-Rutmana dla operatorów stycznych, przygotowanej pod opieką promotora, profesora Wojciecha Kryszewskiego. Podczas studiów w roku 2010 brał udział w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych  im. Vojtecha Jarnika w Ostrawie, gdzie zajął 7. miejsce oraz w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla Studentów w Blagoevgradzie, gdzie zdobył nagrodę II stopnia i czwarte miejsce w ekipie polskiej. W latach 2011-2012 był stypendystą MEN za osiągnięcia w nauce.

W latach 2012-2015 Adam Kanigowski odbywał studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał wówczas stypendium KNOW (konsorcjum IM PAN i MIM UW). W dniu 18 czerwca 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na podstawie dysertacji zatytułowanej Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach. Promotorem rozprawy był profesor Mariusz Lemańczyk, a promotorem pomocniczym doktor Joanna Kułaga-Przymus.

Od sierpnia 2015 roku doktor Adam Kanigowski odbywa trzyletni staż podoktorski w Penn State University, Old Main, Pennsylvania, USA.

kj / 14-04-2016