Agnieszka Świerczewska-Gwiazda z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

Agnieszka Świerczewska-Gwiazda z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

W dniu 21 lipca 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Agnieszce Świerczewskiej-Gwieździe z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 11-09-2021