Alex Eskin laureatem Breakthrough Prize in Mathematics 2020

Alex Eskin laureatem Breakthrough Prize in Mathematics 2020

Alex Eskin (54 lata) z University of Chicago, USA, został laureatem Breakthrough Prize in Mathematics 2020, nagrody ufundowanej w 2013 roku przez Marka Zuckerberga i Yuri Milnera za przełomowe dokonania w matematyce . Zaszczytne wyróżnienie i 3 mln USD przyznano za, dokonane wspólnie z Maryam Mirzakhani, rewolucyjne odkrycia w zakresie dynamiki i geometrii przestrzeni moduli różniczek abelowych.
Więcej informacji pod adresami:
https://breakthroughprize.org/News/54
https://www.youtube.com/watch?v=66A1EdFKQTg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Eskin

kj / 21-09-2019