AMS Leroy P. Steele Prizes 2017 przyznane

AMS Leroy P. Steele Prizes 2017 przyznane

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS) ogłosiło nazwiska laureatów Nagród Steele’a 2017. James Grieg Arthur (University of Toronto, Kanada) został uhonorowany za całokształt dorobku naukowego w zakresie teorii liczb i analizy harmonicznej, Leon Simon (Stanford University, USA) został uhonorowany za znaczący wkład w badania w zakresie analizy geometrycznej, a kolejnych dwoje matematyków: Dusa McDuff (Columbia University, USA) i Dietmar Salamon (ETH, Zürich, Szwajcaria ) – za opublikowaną monografię zatytułowaną J-holomorphic Curves and Symplectic Topology (AMS Colloquium Publications, 52, 2004; second edition 2012). Wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 stycznia 2017 roku podczas konferencji Joint Mathematics Meetings w Atlancie.
Więcej o nagrodzie, tegorocznych laureatach i ich osiągnięciach pod adresami:
http://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-prizes/steele-prize  
(James Grieg Arthur)                        http://www.ams.org/news?news_id=3203
(Leon Simon)                                    http://www.ams.org/news?news_id=3206
(Dusa McDuff, Dietmar Salamon)    http://www.ams.org/news?news_id=3212

kj / 26-11-2016