Andrzej Nowak laureatem Nagrody Isaacsa

Andrzej Nowak laureatem Nagrody Isaacsa

W dniu 12 lipca 2018 roku w Grenoble we Francji wręczona została Nagroda im. Rufusa Isaacsa  (Isaacs Award) przyznawana przez Międzynarodowe Towarzystwo Gier Dynamicznych (ISDG) za wybitny wkład w badania nad teorią i zastosowaniami gier dynamicznych. Tegorocznymi laureatami są dwaj profesorowie – Andrzej Nowak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Georges Zaccour z HEC Montréal w Kanadzie. Ceremonia odbyła się podczas 18. Symposium on Dynamic Games and Applications.

kj / 04-08-2018

O tegorocznych laureatach Isaacs Award można przeczytać na ich stronach domowych:
Andrzej Nowak  https://www.wmie.uz.zgora.pl/pracownicy/pokaz.php?id=ANowak
Georges Zaccour   http://www.hec.ca/en/profs/georges.zaccour.html

Ogłoszenie werdyktu jury nagrody: https://www.youtube.com/watch?v=0icQZmzpDo8

Międzynarodowe Towarzystwo Gier Dynamicznych (ISDG) powstało 9 sierpnia 1990 roku w Helsinkach w Finlandii podczas odbywającego się tam Fourth International Symposium on Dynamic Games and Applications. Więcej informacji o historii ISDG i jego działalności znajduje się na portalu Towarzystwa pod adresem:
http://www.isdg-site.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

W roku 2003 Zarząd ISDG podjął decyzję o ustanowieniu nagrody za wybitny wkład w teorię i zastosowania gier dynamicznych. Postanowiono, że nagroda przyznawana będzie co dwa lata począwszy od roku 2004. A w każdej edycji uhonorowani zostaną dwaj laureaci. Issacs Award wręczana jest podczas kolejnego Symposium on Dynamic Games and Applications. Szczegóły pod adresem  http://www.isdg-site.org/Award

Patronem nagrody jest Rufus Isaacs (1914-1981), który w latach 1950-1970 stworzył podstawy gier różniczkowych. Życiorys naukowy Rufusa Isaacsa dostępny jest pod adresem  https://en.wikipedia.org/wiki/Rufus_Isaacs_(game_theorist)

Ciekawostką  jest, że Hugo Steinhaus w 1925 roku napisał notatkę dla czasopisma akademickiego o definicjach potrzebnych do gry ucieczki i pościgu. Harold W. Kuhn (1925-2014), gdy się dowiedział o tej pracy kazał ją przetłumaczyć i opublikował ze swoim wstępem w czasopiśmie  Naval Research Quarterly w latach 50-tych zeszłego stulecia.

kj / 04-08-2018

ZałącznikSize
Andrzej Nowak foto.jpg6.7 KB
Georges Zaccour foto.jpg25.72 KB
dyplom nagrody.jpg1.69 MB