Andrzej Trautman laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017

Andrzej Trautman laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017

Profesor Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2017 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za teoretyczne wykazanie fal grawitacyjnych. Uroczystość wręczenia odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku na Zamku Królewskim w  Warszawie. (Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska).
Życiorys naukowy Laureata dostępny jest na portalu FNP pod adresem:
https://www.fnp.org.pl/prof-andrzej-trautman-laureat-nagrody-fnp-2017/

kj / 25-11-2017

Nagroda została przyznana za badania, które wniosły istotny wkład do teorii fal grawitacyjnych. Profesor Trautman wykazał, że fale grawitacyjne istnieją, a ich detekcja jest możliwa. Jego wczesne prace stały się podstawą do większości późniejszych badań nad teorią fal grawitacyjnych.

Profesor Andrzej Trautman jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1970 roku.
 

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Tegoroczna edycja była dwudziestą szóstą. Wysokość nagrody wynosi 200 000 PLN.
Więcej o nagrodach pod adresem:
https://www.fnp.org.pl/nagrody-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-2017-przyznane/

kj / 25-11-2017