Andrzej Żuk (Paris VII): Grupy automatów

Oddział: 
Oddział Poznański
pt, 2010-04-23 11:00

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PTM i Władz WMiI UAM zapraszamy
na wykład

profesora Andrzeja Żuka z Uniwersytetu Paris VII
na temat "Grupy Automatów",

który odbędzie się w piątek 23.04.2010 o godz. 11.00

w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87.

Poniżej załączony jest abstrakt wykładu .

Wykład ten ma zapoczątkować serię, mających popularny charakter wykładów,
organizowanych przez OP PTM raz w semestrze.

Abstrakt:

"Klasa grup generowanych przez automaty zawiera wiele niezwykłych grup
dyskretnych. Ich badanie pozwoliło na rozwiązania wielu ważnych
problemów w teorii grup.
Najnowsze zastosowania dotyczą algebry, geometrii, analizy i
prawdopodobieństwa.
W badaniach stosuje się metody klasycznej teorii grup, logiki, analizy
funkcjonalnej, czy też kombinatoryki, odkrywając powiązania miedzy
nimi".

Więcej informacji można tez na stronie profesora Żuka:
www.math.jussieu.fr/~zuk

Wacław Marzantowicz

Prezes OP PTM