Anita Zgorzelska laureatką IV edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anita Zgorzelska laureatką IV edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anita Zgorzelska (fot.) z Politechniki Gdańskiej została laureatką nagrody w tegorocznej edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Więcej informacji o laureatce i konkursie pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/konkursy/im-prof-urszuli-ledzewicz/edycja-iv

kj / 08-06-2022