Anna Szczepanek i Piotr Bajger laureatami III edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anna Szczepanek i Piotr Bajger laureatami III edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anna Szczepanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Piotr Bajger z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami odpowiednio pierwszej i drugiej nagrody w Konkursie o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki.
Więcej informacji pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/?Itemid=155

kj / 10-05-2021