Błażej Wróbel laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2014

Błażej Wróbel laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2014

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2014 rok otrzymał Błażej Wróbel z Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl sześciu prac z zakresu analizy harmonicznej i teorii operatorów.
Nagroda zostanie wręczona w Warszawie podczas 6. Forum Matematyków Polskich, 7-12 września 2015.

kj / 16-04-2015

Nagrodzone prace doktora inż. Błażeja Wróbla stanowią istotny wkład w rozwój teorii mnożników wielowymiarowych dla operatorów komutujących oraz ogólnych transformat Riesza. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozwiązanie otwartych problemów dotyczących prawdziwości twierdzeń typu Marcinkiewicza dla układów operatorów komutujących, w tym związanych z układem operatorów Ornsteina-Uhlenbecka. Problem ten próbowało zbadać wielu wybitnych matematyków, ale udało się to Błażejowi Wróblowi. Warto dodać, że tematyka ta jest przedmiotem zainteresowania wielu znanych ośrodków naukowych na całym świecie - w USA, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech.
Oryginalne dowody autorstwa laureata wymagały nie tylko znajomości teorii i umiejętności zastosowania zaawansowanych metod ale także, co należy podkreślić, dużej dozy inwencji i pomysłowości. Rezultaty otrzymane przez doktora inż. Wróbla zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach, m.in.  Journal of Functional Analysis, Journal of Fourier Analysis and Applications, Monatshefte für Mathematik oraz Studia Mathematica.

Błażej Wróbel urodził się 27 stycznia 1987 roku. Studia z zakresu matematyki ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w roku 2010. Dwukrotnie został laureatem Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki – III nagroda w roku 2009 oraz II nagroda w roku 2010. Na ostatnim roku studiów był stypendystą MNiSW. W czasie studiów doktoranckich, które rozpoczął w 2010 roku, czterokrotnie zdobywał nagrody dla najlepszych doktorantów. W 2011 roku otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa Rady Miejskiej miasta Wrocławia. Był także beneficjentem grantu NCN Preludium. 10 czerwca 2014 roku Błażej Wróbel obronił z wyróżnieniem, na Uniwersytecie Wrocławskim, pracę zatytułowaną Wielowymiarowe mnożniki spektralne i uzyskał stopień doktora nauk matematycznych (specjalność: analiza harmoniczna). Jego doktorat był realizowany w ramach umowy co-tutelle między Scuola Normale Superiore Pisa (Włochy) a Uniwersytetem Wrocławskim. Promotorami rozprawy byli profesor Fulvio Ricci ze Scuola Normale Superiore w Pizie i profesor Krzysztof Stempak z Politechniki Wrocławskiej.

Doktor inż. Błażej Wróbel prezentował wyniki swoich prac podczas wielu seminariów zarówno w kraju jak i za granicą, na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Matematycznym PAN we Wrocławiu i Warszawie, w Scuola Normale Superiore w Pizie, na Uniwersytecie w Ljubljanie (Słowenia), na seminarium w Hausdorff Research Institute for Mathematics w Bonn (Niemcy). O wadze jego wyników dobitnie świadczą zaproszenia autora do wygłoszenia wykładów na kilku konferencjach, w tym dwóch bardzo prestiżowych, które odbyły się w Hiszpanii – w 2012 w El Escorial  i w 2014 w Segowii.

Opublikował łącznie 9 prac. Od 2014 roku pracuje w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie (2015-2016) odbywa staż post-doktorski na  Uniwersytecie Mediolan-Bicoca.

kj / 16-04-2015

ZałącznikSize
CV - Błażej Wróbel.pdf147.61 KB