Baby Horizons, 24-26 listopada 2017 & 16-18 marca 2018, Będlewo

Baby Horizons, 24-26 listopada 2017 & 16-18 marca 2018, Będlewo

Baby Horizons in Mathematics, to szkoła dedykowana studentom ostatniego roku studiów licencjackich kierunków matematyka teoretyczna i zastosowania matematyki. Mówcami będą zarówno matematycy pracujący w zakresie matematyki teoretycznej jak i zajmujący się zastosowaniami matematyki. Opowiedzą o swoich dziedzinach badań w sposób zrozumiały dla studentów etapu licencjackiego. Głównym celem szkoły jest zapoznanie studentów z różnorodnym wachlarzem współczesnych specjalności matematycznych przed dokonaniem przez nich wyboru konkretnej tematyki na etapie magisterskim.

kj / 12-10-2017

W pierwszej części 24-26 listopada 2017 roku swój udział zapowiedzieli:

- prof. dr hab. Krzysztof Frączek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- prof. dr hab. Piotr Gwiazda, Uniwersytet Warszawski & IM PAN Warszawa;
- prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, IMPAN Katowice & Uniwersytet Śląski w Katowicach;
- prof. dr hab. Piotr Śniady, IM PAN Toruń.
 

W drugiej części 16-18 marca 2018 roku mówcami będą:

- dr hab., prof. ndzw. Radosław Adamczak, IM PAN Warszawa & UW;
- prof. dr hab. Wojciech Niemiro, Uniwersytet Warszawski & Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
- prof. dr hab. Jacek Wesołowski, Politechnika Warszawska;
- prof. dr hab. Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski.

 

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą studenci Uniwersytetu Wrocławskiego:

Sara Nowogórska (s.nowogorska@gmail.com), 
Piotr Rudnicki ( deamondev@gmail.com),
Oskar Słowik (oslowik93@gmail.com),
Kajetan Jastrzębski (kajetan.jastrzebski6@gmail.com),
Tomasz Limisiewicz (t.limisiewicz@gmail.com).

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w szkole studentów z całej Polski. Już samo spotkanie kolegów z innych ośrodków może być ciekawym doświadczeniem.
Dopuszczane są też referaty studenckie. Udział w szkole wymaga uprzedniej rejestracji.
Koszt jednego weekendu dla jednej osoby po uwzględnieniu dofinansowania z Centrum Banacha wynosi 170 PLN.

Wszelkie zapytania należy kierować do w/w studentów: Sary Nowogórskiej, Piotra Rudnickiego i Oskara Słowika.

Więcej szczegółów i informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Baby Horizons:  
https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-babyhorizons

kj / 12-10-2017

ZałącznikSize
plakat - Baby Horizons in Mathematics 24-26 November 2017.pdf339.99 KB