Baza ogłoszeń MNiSW o ofertach pracy dla naukowców

Baza ogłoszeń MNiSW o ofertach pracy dla naukowców

Na portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest baza ogłoszeń o ofertach pracy dla naukowców na uczelniach wyższych, w tym rzecz jasna dla matematyków. Baza posiada sprawnie działającą wyszukiwarkę wg kryteriów: rodzaj instytucji, nazwa instytucji, stanowisko, województwo, miasto, dziedzina nauki, słowa kluczowe. Każda uczelnia ogłaszająca konkurs na stanowiska naukowe i akademickie publikuje oferty w bazie MNiSW. Bezpośredni link do tej strony jest następujący: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ .
Natomiast ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych i jednostkach podległych PAN zamieszczane są w BIP MNiSW, do którego link jest następujący:
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ . Tu niestety nie ma wyszukiwarki.
Obydwa linki zostały umieszczone na stałe na portalu PTM w zakładce <Inne linki>.

kj / 12-05-2016