Borys Kuca laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2022

Borys Kuca laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2022

Nagrodę PTM dla młodych matematyków za 2022 rok otrzymał Borys Kuca (fot.) z University of Crete za cykl sześciu prac poświęconych badaniu konfiguracji wielomianowych w kombinatoryce, teorii ergodycznej i geometrii fraktalnej. Nagroda zostanie wręczona w Łodzi podczas konferencji Spanish-Polish Mathematical Meeting (RSME, SEMA,SCM & PTM), 4-8 września 2023.

kj / 24-02-2023

Borys Kuca urodził się w 1996 roku w Tarnowie. W czasie nauki w liceum osiągał sukcesy w różnych dziedzinach, m.in. był mistrzem Polski debat oksfordzkich. W roku 2014 ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, uzyskując na maturze międzynarodowej maksimum punktów możliwych do zdobycia. W latach 2014–2018 studiował na Uniwersytecie Yale (USA).

Studia te ukończył z wyróżnieniem w roku 2018 i otrzymał dyplom Bachelor of Science in Mathematics. Praca licencjacka Borysa Kucy Structures in Additive Sequences, napisana pod opieką Stefana Steinerbergera, została opublikowana w Acta Arithmetica (vol.186 (2018), no. 3, pp. 273–300).
W roku 2021 Borys Kuca uzyskał stopień doktora matematyki na University of Manchester (UK). Promotorami byli Sean Prendiville, Tuomas Sahlsten i Donald Robertson.
Rozprawa zatytułowana Combinatorial and dynamical properties of polynomial progressions  stanowiła kompilację czterech opublikowanych przez niego artykułów, a tematem były zagadnienia na styku kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej.

W październiku 2021 roku dr Borys Kuca rozpoczął pracę na stanowisku postdoca w University of Jyvӓskylӓ w Finlandii pod opieką Tuomasa Orponena. W Jyvӓskylӓ, wspólnie z Tuomasem Orponenem i Tuomasem Sahlstenem, badali konfiguracje wielomianowe w podzbiorach płaszczyzny o prawie pełnym wymiarze Hausdorffa. Owocem ich pracy jest wspólny artykuł opublikowany w IRMN, który był omawiany przez Malabikę Pramanik podczas jej wykładu w czasie ostatniego ICM.

Od czerwca 2022 roku dr Borys Kuca pracuje jako postdoc na University of Crete pod opieką Nikosa Frantzikinakisa. Razem napisali już trzy artykuły o tematyce powiązanej z ergodyczną teorią Ramseya. Prace nawiązują do słynnego twierdzenie Szemerédi’ego, które mówi, że każdy podzbiór zbioru liczb całkowitych o dodatniej gęstości musi zawierać dowolnie długie skończone postępy arytmetyczne. Znane jest też wielomianowe rozszerzenie twierdzenia Szemerédi’ego autorstwa Bergelsona i Leibmana, które daje taką samą konkluzję dla całkowitych progresji wielomianowych. W ostatnich dekadach prowadzono wiele badań mających na celu znalezienie dobrych ograniczeń na rozmiar podzbiorów liczb całkowitych lub ciał skończonych, w których brakuje danej konfiguracji wielomianowej, a prace Borysa Kucy stanowią wkład w te badania.
Najnowsze prace dr. Borysa Kucy poświęcone są zagadnieniom związanym z łączną ergodycznością i wielokrotnymi średnimi ergodycznymi.

Link do wywiadów z dr. Borysem Kucą:  https://tarnow.naszemiasto.pl/tag/borys-kuca-matematyk