Burt Totaro (University of Cambridge) "The Hodge conjecture"

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2010-03-11 16:30

Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddzial Warszawski, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, Miedzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

zapraszaja na wyklad-kolokwium. we czwartek, 11 marca 2010 roku o godz. 16.30 w sali 5440 gmachu Wydzialu MIM UW ul. Banacha 2 (wejscie od ul. Pasteura)

prof. Burt Totaro (University of Cambridge)

wyglosi wyklad
'The Hodge conjecture'

Abstract: A relative newcomer's view of the history of the Hodge
conjecture and attempts to prove it, ending with an overview of the state of
the conjecture today.

Przed wykladem, od godz. 16, zapraszamy na kawe, herbate i ciasteczka.
Organizatorzy