Doktorat honoris causa dla Profesora Henryka Woźniakowskiego

Doktorat honoris causa dla Profesora Henryka Woźniakowskiego

Decyzją Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie profesor Henryk Woźniakowski, specjalista w zakresie analizy numerycznej i teorii aproksymacji, otrzymał tytuł doktora honoris causa UKSW. Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 roku o godz. 15:00 w Sali Senackiej UKSW, przy ul. Dewajtis 5.

kj / 26-01-2017

Prof. dr hab. Henryk Woźniakowski jest specjalistą matematyki obliczeniowej, badał m.in. zagadnienia podatności dla zadań ciągłych z wielką liczbą zmiennych. Pracuje w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1984 jest równocześnie profesorem Columbia University. Jest członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1988) i członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk (od 2007) – czytamy na portalu UKSW.

Profesor Henryk Woźniakowski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1973 roku. W roku 2013 otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha.

kj / 26-01-2017