Doktorat honoris causa dla Profesora Remi Langevin'a

Doktorat honoris causa dla Profesora Remi Langevin'a

Decyzją Senatu Uniwersytetu Łódzkiego francuski matematyk, profesor Remi Langevin z Université de Bourgogne w Dijon, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Remi Langevin jest specjalistą w zakresie geometrii różniczkowej i całkowej oraz teorii układów dynamicznych, w tym foliacji.

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa odbędzie się w poniedziałek
19 listopada 2012 roku o godz. 11:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 1/3.

We wtorek 20 listopada 2012 roku o godz. 10:15 profesor Remi Langevin wygłosi w auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Banacha 22 wykład zatytułowany "Geometry, looking at two screens".
Przed wykładem przewidziane są krótkie wystąpienia dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, profesora Ryszarda Pawlaka oraz promotora doktoratu honorowego, profesora Pawła Walczaka.

Obydwa spotkania są otwarte dla szerokiej publiczności - zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Streszczenie wykładu:

Gauss was looking simultaneously at a surface and at a sphere. To understand the curvature of a foliation of R^3, the second screen is the set of affine planes. The set of  lines helps to understand ruled surfaces and quadrics. In conformal geometry the set of spheres is useful. With two screens, we can understand better Dupin cyclides and canal surfaces.  Finally, we will conclude with some old and new examples using the set of circles.