Edycja 2020 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Edycja 2020 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2020 roku.

kj / 26-01-2021

Jury Konkursu w składzie:

Marianna Ciosek, Monika Czajkowska, Edyta Juskowiak, Małgorzata Makiewicz, Ryszard Pawlak, Grażyna Rygał, Mirosława Sajka, Anna Widur, Monika Żeromska – przewodnicząca
postanowiło przyznać następujące nagrody za rok 2020:

I nagroda

Zofia Gąsienica - Sieczka  z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za pracę magisterską pt. Zamiana reprezentacji funkcji liniowej  przez uczniów liceum i przyszłych nauczycieli  w świetle porównawczych badań empirycznych napisaną pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki

II nagroda

Piotr Marcin Czarnowski  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. Rozumienie pojęcia wysokości przez uczniów szkoły podstawowej napisaną pod kierunkiem dr Edyty Juskowiak

III nagroda

Paulina Hutek  z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za pracę magisterską pt. Zdalne nauczanie i uczenie się matematyki wśród uczniów szkół średnich  w świetle własnych badań empirycznych napisaną pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki

Laureatom serdecznie gratulujemy!

kj / 26-01-2021