Edycja 2021 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Edycja 2021 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki dokonało oceny piętnastu prac nadesłanych na edycję w 2021 roku. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 21-01-2022

Jury Konkursu w składzie:
Marianna Ciosek, Monika Czajkowska, Ryszard Pawlak, Jacek Stańdo, Anna Żeromska – przewodnicząca, postanowiło przyznać następujące nagrody za rok 2021:

I nagroda
AFRODYTA SZUKALSKA  z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę magisterską pt. Stymulowanie myślenia matematycznego u dzieci 5-letnich poprzez  karty Grabowskiego napisaną pod kierunkiem dr hab., prof. UŚ Ireny Polewczyk

II nagroda
ANNA SIECZKA  z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę licencjacką pt. Znaczenie oceny kształtującej w nauczaniu matematyki napisaną pod kierunkiem dr Anny Pyzary

III nagroda
JOANNA MLECZAK  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. Przejawy myślenia formalnego wśród studentów pierwszego roku napisaną pod kierunkiem dr Edyty Juskowiak

Wyróżnienie
MARTA STACHURA
z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za pracę magisterską pt. Wiedza przyszłych nauczycieli matematyki z zakresu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej – badania empiryczne napisaną pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

Uzasadnienie werdyktu w załączniku.

kj / 21-01-2022

ZałącznikSize
Uzasadnienie werdyktu Jury.pdf76.01 KB