Edycja 2021 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza rozstrzygnięta

Edycja 2021 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza rozstrzygnięta

Jury Konkursu PTM imienia Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę zdecydowało, by w edycji Konkursu roku 2021 nie przyznawać żadnej nagrody ani wyróżnienia. Jednomyślnym zdaniem jury, żadnej z prac nadesłanych na Konkurs nie można uznać za pracę popularyzującą matematykę.

kj / 21-01-2022

Oceny nadesłanych prac na Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę w 2021 roku dokonało Jury Konkursu w składzie: Bartłomiej Bzdęga, Krzysztof Ciesielski - przewodniczący, Andrzej Dąbrowski, Adam Dzedzej, Jarosław Górnicki, Zdzisław Pogoda, Michał Szurek.

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński.