Edycja 2022 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Edycja 2022 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki dokonało oceny trzynastu prac nadesłanych na edycję w 2022 roku. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 21-01-2023

Jury Konkursu w składzie:
Marianna Ciosek, Monika Czajkowska, Ryszard Pawlak, Jacek Stańdo, Anna Widur, Anna Żeromska – przewodnicząca, postanowiło przyznać następujące nagrody za rok 2022:

I nagroda
ESTELLE SZAFRAN  z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za pracę magisterską pt.  Funkcja i jej wykorzystanie do modelowania - badania empiryczne wśród uczniów klas maturalnych realizujących program IB DP lub polską podstawę programową napisaną pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki (UP Kraków)

II nagroda
MATEUSZ GRABCZYŃSKI  z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę magisterską pt. Analiza zadań konkursowych XVIII edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego napisaną pod kierunkiem dr Łukasza Dawidowskiego (UŚ Katowice)
 

III nagroda
KATARZYNA SEWERYN  z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za pracę licencjacką pt. O kolejności wykonywania działań arytmetycznych napisaną pod kierunkiem dr Barbary Barańskiej (UP Kraków)

Wyróżnienia ex aequo
AGATA BERNAT
z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za pracę licencjacką pt. Problemy dydaktyczne związane z definiowaniem czworokątów napisaną pod kierunkiem dr Barbary Barańskiej (UP Kraków)

SYLWIA PATER z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za pracę magisterską pt. Intuicyjny i racjonalny system podejmowania decyzji podczas rozwiązywania zadań matematycznych – badania eyetrackingowe napisaną pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki (UP Kraków).

 

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

kj / 21-01-2023