Glances & Manifolds II, 8-13 sierpnia 2016, Kraków

Glances & Manifolds II, 8-13 sierpnia 2016, Kraków

W dniach 8-13 sierpnia 2016 roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana Glances&Manifolds II .  Tematyka obrad skupi się na czterech dziedzinach związanych z badaniem rozmaitości: C*-algebry i geometria niekomutatywna, geometryczna teoria grup, K-teoria i topologia rozmaitości oraz działanie grup na rozmaitościach. Spotkanie stanowić będzie kontynuację pierwszej konferencji  Glances&Manifolds (2015, Kraków) oraz cyklu innych konferencji pod wspólnym tytułem K-theory, C*-algebras and Topology of Manifolds, z których ostatnia (trzecia) odbyła się w Harbinie (Chiny) w sierpniu 2015 roku.
Rejestracja i szczegółowe informacje na portalu konferencji pod adresem:
https://manifolds.wmi.amu.edu.pl/

kj / 05-04-2016