Henryk Gacki (UŚl), Zastosowanie zasady maksimum Kantorowicza-Rubinsteina w teorii operatorów Markowa

Oddział: 
Oddział Wrocławski
pt, 2010-03-19 17:15

Oddział Wrocławski

Polskiego Towarzystwa Matematycznego

zaprasza na odczyt, który wygłosi

dr hab. Henryk A. Gacki (Uniw. Śląski w Katowicach)
na temat

Zastosowanie zasady maksimum Kantorowicza-Rubinsteina
w teorii operatorów Markowa

Odczyt zostanie wygłoszony w piątek 19 marca 2010, o godzinie 17:15

w sali im. H. Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4

Przed sesją, od godz. 16:45, zapraszamy na kawę, herbatę i ciasteczka.

dr hab. Krzysztof Szajowski
prezes OWr PTM

Streszczenie

Celem wykładu jest przedstawienie kryteriów asymptotycznej stabilności półgrup operatorów Markowa na miarach związanych z zasadą maksimum Kantorowicza - Rubinsteina. Kryteria te wykorzystane zostaną do analizy asymptotyki sperturbowanych układów dynamicznych oraz asymptotyki rozwiązań stacjonarnych pewnej wersji równania Boltzmanna typu Tjon-Wu na miarach. Przedstawiony zostanie również przykład układu dynamicznego z multipli-katywnymi zaburzeniami stosowany w biologii. Przedstawiony on zostanie w terminologii bezpośrednio związanej z pewnym biologicznym zastosowaniami.