II edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej rozstrzygnięta

II edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej rozstrzygnięta

Laureatką drugiej edycji (2019) Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej została dr Aleksandra Kwiatkowska (fot.) z Uniwersytetu Wrocławskiego  & Universität Münster, Niemcy. W dniu 15 marca 2019 roku (piątek) o godz. 12:00, w auli B Collegium Mathematicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87, odbędzie się wykład laureatki zatytułowany Uniwersalne potoki minimalnePolskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce było patronem II edycji Konkursu. Nagrodę specjalną, ufundowaną przez PTKM otrzymała dr Joanna Kułaga-Przymus z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu & IM PAN.

kj / 04-03-2019

Dodajmy, że do II edycji Konkursu zgłoszono 23 kandydatki, z których dziesięć Kapituła Konkursu zakwalifikowała do finału. Pozostałe osiem finalistek wyróżniono pamiątkowymi dyplomami.

Streszczenie wykładu Laureatki.
Grupa topologiczna G jest ekstremalnie średniowalna jeśli każdy G-potok ma punkt stały. W 1998 roku Pestov udowodnił, używając twierdzenia Ramsey'a, że grupa automorfizmów liczb wymiernych z porządkiem jest ekstremalnie średniowalna. W 2005 roku Kechris, Pestov i Todorcevic pokazali równoważność ekstremalnej średniowalności dla grup automorfizmów struktur przeliczalnych z własnością Ramsey'a dla odpowiadających im rodzin struktur skończonych. Ponadto wykorzystali oni tą równoważność, aby wyznaczyć uniwersalne potoki minimalne wielu grup automorfizmów struktur przeliczalnych. Podczas wykładu przedstawię wyniki dotyczące uniwersalnego potoku minimalnego grupy homeomorfizmów miotełki Lelka (uzyskane wspólnie z Bartosovą) jak również wyniki dotyczące uniwersalnych potoków minimalnych grup homeomorfizmów dendrytów Ważewskiego.

Życiorys naukowy Laureatki.
Aleksandra Kwiatkowska ukończyła w 2007 roku studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem jej pracy magisterskiej był profesor dr hab. Janusz Pawlikowski. 
W latach 2007-2012 przebywała na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign, gdzie napisała doktorat pod kierunkiem profesora Sławomira Soleckiego. Głównym wynikiem pracy doktorskiej było (w odpowiedzi na pytanie Kechrisa i Rosendala) pokazanie, że grupa homeomorfizmów zbioru Cantora ma własność ample generics.
W kolejnych latach przebywała na stażach podoktorskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, Uniwersytecie w Bonn i Uniwersytecie w Münster.
Od 2016 roku jest adiunktem w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu grup topologicznych, przede wszystkim  grup homeomorfizmów przestrzeni zwartych, czy też grup automorfizmów struktur przeliczalnych. Znaczna część jej pracy  jest  z pogranicza dynamiki topologicznej i kombinatoryki i dotyczy badania uniwersalnych potoków minimalnych. 

Źródło: Portal Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

kj / 04-03-2019