II edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę rozstrzygnięta

II edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę rozstrzygnięta

Jury Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę dokonało oceny prac nadesłanych na II edycję w 2020 roku.

kj / 23-01-2021

Jury Konkursu w składzie:

Bartłomiej Bzdęga, Krzysztof Ciesielski - przewodniczący, Andrzej Dąbrowski, Adam Dzedzej, Jarosław Górnicki, Zdzisław Pogoda, Michał Szurek
postanowiło nie przyznawać nagród I i II stopnia.

Nagrody III stopnia ex aequo otrzymały:

  • Alicja Hołowiecka (Politechnika Lubelska) za pracę Enigma (nie) do złamania,
  • Justyna Łapuszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) za pracę Piękno krzywej Jordana.

Laureatkom serdecznie gratulujemy!
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną nie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród, a dyplomy zostaną rozesłane pocztą.

kj / 23-01-2021