International Day of Women and Girls in Science-11 lutego

International Day of Women and Girls in Science-11 lutego

Już po raz szósty, 11 lutego obchodzony będzie na całym świecie International Day of Women and Girls in Science, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na mocy rezolucji A/RES/70/212  w dniu 22 grudnia 2015.
Więcej informacji o tegorocznych imprezach na portalach ONZ, UNESCO oraz IMU pod adresami:
https://www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day
https://en.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday
https://events.unesco.org/event?id=1008262432&lang=1033 
https://www.mathunion.org/cwm

kj/ 11-02-2021