Irena Lasiecka laureatką Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2021

Irena Lasiecka laureatką Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2021

Irena Lasiecka (fot.) z University of Memphis, USA otrzymała Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa 2021 za wkład w rozwój matematycznych podstaw teorii sterowania dla modeli z parametrami rozłożonymi i ich zastosowań w mechanice ośrodków ciągłych i technice.

kj / 02-04-2022

Uzasadnienie decyzji jury.

Profesor Irena Lasiecka jest światowej klasy specjalistką z teorii sterowania i jej zastosowań w mechanice ośrodków ciągłych i technice. Jest autorką dwunastu monografii i ponad trzystu artykułów naukowych. Według MathSciNet jej prace były cytowane 8363 razy, co czyni ją jednym z najczęściej cytowanych matematyków na całym świecie.
Jej badania naukowe dotyczą teorii optymalizacji i sterowania modeli opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Zastosowania opracowanych przez nią metod matematycznych służą do badania takich zagadnień praktycznych jak:
-  eliminacja drgań w ośrodkach ciągłych modelujących budynki, mosty czy samoloty;
-  eliminacja szumów w komorach akustycznych modelujących sale koncertowe;
-  nieinwazyjne sterowanie ultradźwiękami w radiologii.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład laureatki w rozwinięcie teorii nieskończenie wymiarowych układów dynamicznych w przestrzeniach Banacha w powiązaniu z analizą niestandardowych zagadnień początkowo-brzegowych występujących w zaawansowanych problemach techniki.
Badania naukowe Ireny Lasieckiej były często finansowane z grantów pozamatematycznych, m.in. Air Force Office of Scientific Research i Army Research Office.
O znaczeniu jej badań naukowych świadczą prestiżowe nagrody międzynarodowych organizacji zajmujących się zastosowaniami matematyki: SIAM Reid Prize i Richard E. Bellman Control Heritage Award oraz honorowe członkostwo Istitute of Electrical and electronics engineers (IEEE).