IV edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

IV edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza IV edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej (fot.) na najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2021-2022 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nieposiadających do 31-12-2022 stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.
Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) pliki konkursowych prac naukowych oraz oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 22 stycznia 2023 roku. Konkurs jest objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.
Szczegóły w dalszym ciągu wpisu.

kj / 08-12-2022

Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek laureatką konkursu zostanie jedna osoba wskazana przez kapitułę konkursu. Laureatka otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie zaproszona do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2023 roku. Ogłoszenie nazwiska laureatki nastąpi nie później niż do 22 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie oraz na stronie poświęconej konkursowi Konkurs im. Edyty Szymańskiej | Wydział Matematyki i Informatyki (amu.edu.pl) .

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem przez kobiety związane z polskim środowiskiem matematycznym, Kapituła Konkursu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe.
Darowizny prosimy wpłacać przelewem na subkonto:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr rachunku bankowego: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
tytułem „Nagroda w konkursie matematycznym im. Edyty Szymańskiej"