Jakub Konieczny laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2016

Jakub Konieczny laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2016

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2016 rok otrzymał Jakub Konieczny z University of Oxford, UK, za cykl trzech prac z zakresu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej. Nagroda zostanie wręczona w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

kj / 20-04-2017

W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy:
Nagrodzone prace doktora Jakuba Koniecznego stanowią istotny wkład w rozwój kombinatorycznej teorii liczb i teorii ergodycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozwiązanie problemu Ersa dotyczącego baz zbioru liczb naturalnych oraz wyniki dotyczące struktury kombinatorycznej zbiorów liczb naturalnych wyznaczonych przez pewne układy dynamiczne (zbiorów nil-Bohra),  w tym uzyskanie częściowej odpowiedzi na pytanie Bernarda Hosta i Bryny Kry o syndetyczności takich zbiorów. Prace Jakuba Koniecznego zostały opublikowane w bardzo dobrych czasopismach: Acta Arithmetica, Israel J. Math. oraz Quarterly J. Math.
 

Jakub Konieczny  urodził się 18 lipca 1989 roku w Brzesku koło Bochni. Pierwsze laury matematyczne uzyskał jeszcze jako uczeń krakowskiego V LO im. Augusta Witkowskiego. W latach 2006 i 2007 był laureatem III miejsca  57. i 58. Olimpiady Matematycznej, a w 2008 (w klasie maturalnej) został laureatem nagrody II stopnia w 59. OM i zdobywcą srebrnego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Madrycie. Jakub Konieczny jest też laureatem Olimpiady Fizycznej.

W latach 2008-2011 odbył międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze pierwszego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 2011 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki uzyskał licencjat z matematyki. Drugi etap studiów kontynuował  jednocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Vrije Universiteit w Amsterdamie, NL w ramach wspólnego programu studiów magisterskich (Short Track Masters). W roku 2013 obronił pracę magisterską zatytułowaną Applications of Ultrafiltres in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory, przygotowaną pod opieką dwójki promotorów – Tanji Eisner (VU) i Piotra Niemca (UJ). Tytuł zawodowy magistra matemetyki otrzymał zarówno na WMiI UJ (Kraków) jak i na VU (Amsterdam).

Podczas studiów wielokrotnie brał udział w konkursach studenckich zdobywając za każdym razem najwyższe lokaty: International Mathematics Competition for University Students (trzykrotnie First Prize, raz Grand First Prize) oraz Vojtěch Jarník International Mathematical Competition (miejsca 2, 2, 7 i 1).

W latach 2009-2012 Jakub Konieczny otrzymywał stypendium MNiSW dla wybitnie zdolnych studentów. Aktualnie (począwszy od roku 2013) jest doktorantem w Mathematical Institute University of Oxford, UK , gdzie pracuje pod kierunkiem Bena Greena oraz stypendystą Clarendon Fund Scholarship.
Jakub Konieczny utrzymuje stały kontakt z macierzystą uczelnią będąc wykonawcą w grancie Sonata Bis zatytułowanym Teoria ergodyczna i jej zastosowania w dynamice, arytmetyce i algebrze realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Uczestniczy też aktywnie w pracach działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim grupy badawczej zajmującej się teorią ergodyczną i jej zastosowaniami.

Jakub Konieczny nie stroni od pracy społecznej. W latach 2014 i 2015 pełnił rolę opiekuna reprezentacji studentów UJ i jednocześnie członka jury w zawodach International Competition for University Students, w których poprzednich edycjach sam startował.

Jakub Konieczny jest członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

https://www.maths.ox.ac.uk/people/jakub.konieczny

kj / 20-04-2017