Jerzy Weyman laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2020

Jerzy Weyman laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2020

Jerzy Weyman (fot.) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów.

kj / 17-03-2021

Profesor Jerzy Weyman ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1977 roku, a swoją karierę naukową rozpoczął w Instytucie Matematycznym PAN. Doktorat uzyskał w 1980 roku w Brandeis University, USA, na podstawie pracy Schur functors and resolutions of minors napisanej pod kierunkiem Davida A. Buchsbauma (ucznia Samuela Eilenberga). Zawodowo związany z uczelniami Northeastern University w Bostonie (Massachusetts, USA), gdzie pracował przez 28 lat oraz z University of Connecticut (USA).

Jerzy Weyman jest wybitnym ekspertem w różnych dziedzinach algebry. Zakres tych dziedzin jest bardzo szeroki, od algebry przemiennej i geometrii algebraicznej, poprzez algebrę homologiczną i teorię reprezentacji grup reduktywnych, po teorię reprezentacji kołczanów i teorię algebr klastrowych. Jest autorem ponad stu prac naukowych, wypromował szesnastu doktorów nauk.

Obecnie, na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie, profesor Weyman realizuje grant Applications of Lie algebras to Commutative Algebra w ramach programu Polskie Powroty prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz granty Narodowego Centrum Nauki: Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji (MAESTRO) i Struktura D-modułów ekwiwariantnych (OPUS). 

CV profesora Jerzego Weymana w załączniku.

ZałącznikSize
Profesor Jerzy Weyman-CV.pdf118.66 KB