Joanna Kułaga-Przymus laureatką Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2012

Joanna Kułaga-Przymus laureatką Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2012

Nagrodę Główną PTM dla Młodych Matematyków za 2012 rok otrzymała Joanna Kułaga-Przymus z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za oryginalne wyniki naukowe w zakresie teorii ergodycznej. Nagroda została wręczona w Rzeszowie podczas 5. Forum Matematyków Polskich, 16-20 września 2013.

Doktor Joanna Kułaga-Przymus ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka. Jej specjalnością badawczą jest teoria ergodyczna, a konkretnie problemy klasyfikacyjne i teoria spektralna potoków ze szczególnym uwzględnieniem potoków na powierzchniach, potoków specjalnych i potoków gaussowskich. Dorobek naukowy Laureatki jest imponujący i wskazuje na ogromną wiedzę z zakresu teorii ergodycznej, w tym teorii spektralnej, teorii połączeń, procesów gaussowskich, przekładań odcinków, potoków na powierzchniach itp., popartą doskonałym opanowaniem bardziej podstawowych narzędzi, takich jak przestrzenie Hilberta, funkcje analityczne, kombinatoryka, teoria szeregów i wiele innych.