Joanna Major i Maciej Major (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Matematyczne niespodzianki

Oddział: 
Oddział Krakowski
czw, 2016-02-11 18:00

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Komisja Popularyzacji Matematyki Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 11 lutego 2016 roku (CZWARTEK) o godz. 18:00 w Audytorium im. prof. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

 
Dr Joanna Major i Dr Maciej Major (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

wygłoszą
ODCZYT
pod tytułem

MATEMATYCZNE NIESPODZIANKI
 

Zapraszamy
Komisja Popularyzacji Matematyki Oddziału Krakowskiego PTM