Jonathan D.H. Smith (Iowa State University, USA), Beyond Groups

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2013-01-17 16:30

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

W dniu 17 stycznia 2013 roku (CZWARTEK) o godz. 16:30 w sali 103, I piętro, w nowym gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (adres może być trochę mylący, informacja jak dotrzeć jest na stronie www.mini.pw.edu.pl)
 

Profesor Jonathan D.H. Smith  (Iowa State University, USA)

http://www.csz.pw.edu.pl/index.php/pl/stypendia-dla-profesorow-wyzytujcych

 

wygłosi

WYKŁAD - KOLOKWIUM

pod tytułem

BEYOND GROUPS

 

Streszczenie wykładu.

The twentieth century saw a remarkable development and consolidation of the theory of groups and their representations. Now the theory is being extended in a number of different directions. The talk will touch briefly on two of these, namely algebraic combinatorics and Hopf algebras, before delving more deeply into a third direction, the theory of quasigroups.

 
  
Bezpośrednio po wykładzie około godz.17:30 odbędzie się tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane przez Oddział Warszawski PTM.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy