KACZMARZ, OPIAL, GOEBEL I NOWOCZESNA RADIOTERAPIA

Oddział: 
Oddział Krakowski
czw, 2007-03-22 17:00

W dniu 3 kwietnia 2007 (WTOREK) o godz. 17.00, łącznik A3-A4, III p., w sali 304 (59),
Wydział Matematyki Stosowanej AGH-Kraków,

Andrzej Cegielski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Zielonogórski

wygłosi odczyt pt.

KACZMARZ, OPIAL, GOEBEL I NOWOCZESNA RADIOTERAPIA

W. Mitkowski
Przew. Kom. Zastosowań
Zapraszamy.