Klaudiusz Czudek i Jakub Skrzeczkowski laureatami Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2021

Nagrodę PTM dla młodych matematyków za 2021 rok otrzymali ex aequo dr Klaudiusz Czudek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia badawcze dotyczące losowych iteracji układów funkcji i mgr Jakub Skrzeczkowski z Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki za badania w zakresie abstrakcyjnych metod analizy równań różniczkowych cząstkowych oraz rezultaty z zakresu metod numerycznych, statystycznych metod bayesowskich i analizy danych.

kj / 19-03-2022