Konferencja On the Trail of Women in Mathematics-in Honor of Sofia Kowalewska, 31 sierpnia - 2 września 2019, Kraków

Konferencja  On  the Trail of Women in Mathematics-in Honor of Sofia Kowalewska, 31 sierpnia - 2 września 2019, Kraków

W dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 roku w Krakowie odbędzie się konferencja On the Trail of Women in Mathematics - in Honor of Sofia Kowalewska. Obrady będą mieć miejsce w budynku Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, budynek B7, al. Mickiewicza 30. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH.
Rejestracja i szczegóły na portalu konferencji pod adresem:
https://skwm.ptkwm.org.pl/index.php

kj / 12-02-2019

To druga konferencja z cyklu „Śladami kobiet w matematyce” promującego osiągnięcia i zasługi kobiet-badaczek, których działalność naukowa, zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki, głównie matematyki i nauk pokrewnych.
Celem tej konferencji jest uhonorowanie profesor Sofii Kowalewskiej, zwanej księżniczką matematyki, poprzez wskazanie jej znaczącego wkładu w rozwój matematyki, szczególnie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań, a także podkreślenie nieznanej powszechnie aktywności Kowalewskiej w walce o prawa kobiet do równego dostępu do wykształcenia i stanowisk.

W ramach konferencji planowana jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów zajmujących się matematyką i dziedzinami pokrewnymi.
Tematyka konferencji nie ogranicza się do równań różniczkowych i ich zastosowań – powinna pokrywać jak najszerszy zakres współczesnych badań w dziedzinie nauk matematycznych, z których wiele rozwinęło się pod wpływem prac profesor Kowalewskiej.
W programie konferencji znajdą się wykłady plenarne, sesje tematyczne i sesja plakatowa. Istotnym punktem programu będzie panel dyskusyjny zatytułowany Mobbing at universities.
Konferencja jest ważnym elementem obchodów stulecia AGH w Krakowie oraz stulecia PTM, jak również wpisuje się w obchody Jubileuszowego Roku Matematyki, którym został ustanowiony rok 2019, zgodnie z uchwałą Senatu RP z dnia 20 grudnia 2018 roku.

kj / 12-02-2019

ZałącznikSize
plakat konferencyjny.pdf7.55 MB
I Komunikat.pdf69.65 KB
II Komunikat.pdf100.32 KB
O PTKM - afisz.pdf764.7 KB