Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja III, 2021

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja III, 2021

Politechnika Łódzka ogłasza III edycję Konkursu im Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki zorganizowanego pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do Konkursu mogą przystąpić autorzy prac doktorskich z matematyki poświęconych  jej zastosowaniom w innych dyscyplinach, których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni w okresie od 01-09-2019 do 02-04-2021. Nagroda wynosi 10 000 PLN. Termin zgłaszania prac: do 09-04-2021 włącznie.
Szczegółowe informacje pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/o-nas/konkursy/konkurs-pl-imienia-prof-ledzewicz

kj / 18-12-2020