Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja IV, 2022

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja IV, 2022

Politechnika Łódzka ogłasza IV edycję Konkursu im Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki zorganizowanego pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do Konkursu mogą przystąpić autorzy prac doktorskich z matematyki poświęconych  jej zastosowaniom w innych dyscyplinach, których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni w okresie od 01-01-2020 do 02-04-2022. Nagroda wynosi 10 000 PLN. Termin zgłaszania prac: do 09-04-2022 włącznie.
Szczegółowe informacje pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/?Itemid=155

kj / 31-01-2022

ZałącznikSize
plakat IV edycji Konkursu.jpg87.43 KB