Konrad Furmańczyk (SGGW, Warszawa), Zagadnienia testowania hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne

śr, 2016-11-23 14:00

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W dniu 23 listopada 2016 roku (ŚRODA) o godz. 14:00 w sali 207 Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a

Dr Konrad Furmańczyk (Katedra Zastosowań Matematyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

wygłosi
ODCZYT
pod tytułem

ZAGADNIENIA TESTOWANIA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH ORAZ WYBRANE ZASTOSOWANIA PROBABILISTYCZNE 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy