K.Pietruska-Pałuba "O wynikach Wendelina Wernera - laureata Medalu Fieldsa 2006"

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2008-01-17 16:30

Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddzial Warszawski
Instytut Matematyczny PAN oraz Centrum Banacha

zapraszaja na

Wyklad-Kolokwium w czwartek, 17 stycznia o godz. 16:30
w sali 403, pod tytulem:

"Stochastyczne rownanie Loewnera i niezmienniczosc
konforemna pewnych obszarow plaskich: wyniki Wendelina Wernera
i wspolpracownikow."

ktory wyglosi Katarzyna Pietruska-Paluba (UW).

Po wykladzie serdecznie zapraszamy na tradycyjne Spotkanie Noworoczne
organizowane przez Oddzial Warszawski PTM (w sali klubowej).

Joanna Renclawowicz (w imieniu Zarzadu PTM)