Krystyna Kuperberg (Auburn University, USA), Potoki na niezwartych rozmaitościach trójwymiarowych, w których każda trajektoria jest ograniczona

Oddział: 
Oddział Warszawski
czw, 2015-11-19 17:00

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

W dniu 19 listopada 2015 roku (CZWARTEK) o godz. 17.00 w sali 2180 gmachu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura)

Profesor  Krystyna Kuperberg (Auburn University, USA)

wygłosi
WYKŁAD - KOLOKWIUM
pod tytułem

POTOKI NA NIEZWARTYCH ROZMAITOŚCIACH TRÓJWYMIAROWYCH, W KTÓRYCH KAŻDA TRAJEKTORIA JEST OGRANICZONA

 

Streszczenie wykładu:
W 1996 roku Greg Kuperberg skonstruował skręconą wstawkę w celu wykonywania operacji Dehna na rozmaitościach trójwymiarowych zgodnej z danym układem dynamicznym. Tę metodę zastosował do udowodnienia, że każda rozmaitość trójwymiarowa bez brzegu posiada gładki, zachowujący miarę układ dynamiczny z dyskretną rodziną okresowych trajektorii, które są jedynymi zbiorami minimalnymi.
W tym odczycie zostaną przedstawione pokrótce operacje Dehna wycinania i wklejania pełnych torusów na rozmaitościach trójwymiarowych zgodne z dynamiką.

Przedstawione będzie następujące uogólnienie powyższego twierdzenia:
Każda rozmaitość trójwymiarowa bez brzegu posiada gładki, zachowujący miarę układ dynamiczny z dyskretną rodziną okresowych trajektorii, które są jedynymi zbiorami minimalnymi i taki, że każda trajektoria jest ograniczona.

Wyjaśnienie: trajektoria jest ograniczona, jeżeli jej domknięcie jest zwarte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krystyna Kuperberg

 

Przed wykładem, od godz. 16:30, zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie w sali 4770 ( sala klubowa WMIM UW na III piętrze).

Po wykładzie - w sali 2180 - odbędzie się krótkie walne zebranie Oddziału Warszawskiego PTM.

Plakat informujący o odczycie dostępny jest pod adresem:
http://www.impan.pl/BC/Colloquium/kol-fbj.pdf
 

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy