Krzysztof Barański z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

Krzysztof Barański z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

W dniu 20 grudnia 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Krzysztofowi Barańskiemu (fot.) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 04-02-2022