Krzysztof Burdzy (University of Washington) ”Nieśmiałe pary, pogoń lwa za człowiekiem i gumki aptekarskie” (Wykład im. Wacława Sierpińskiego)

Oddział: 
Oddział Warszawski
wt, 2011-06-14 16:00

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 14 czerwca 2011 (WTOREK) o godz. 16:00 w sali 5440
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Banacha 2


Prof. Krzysztof Burdzy (University of Washington) wygłosi doroczny

WYKŁAD IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO

pod tytułem

NIEŚMIAŁE PARY, POGOŃ  LWA ZA CZŁOWIEKIEM I GUMKI APTEKARSKIE

 

Streszczenie wykładu:

Nieśmiała para to dwa procesy stochastyczne o tym samym rozkładzie, które nigdy nie zbliżą sie do siebie poniżej pewnego pułapu. Temat wykładu dotyczy istnienia nieśmiałych par odbijających ruchów Browna. Problem jest otwarty, a częściowe wyniki opierają się na teorii pościgu i geometrii metrycznej. Obszary, gdzie można zawiesić gumkę aptekarską dobrze pasują do zagadnienia pościgu i dają częściową informację na temat nieśmiałych par. Wykład będzie oparty na wspólnych pracach z Itaiem Benjaminim, Zhenqingem Chenem, Maurym Bramsonem i Wilfridem Kendallem.

Krzysztof Burdzy

Wykład będzie wygłoszony w języku polskim, natomiast slajdy, które zaprezentuje mówca, przygotowane zostały w języku angielskim.

Przed wykładem od 15:30 zapraszamy na kawę i herbatę.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTM i Dziekan Wydziału MIM UW

Plakat informujący o odczycie znajduje sie pod adresem
http://www.impan.pl/~biuletyn/sierp11.pdf