Krzysztof Krupiński laureatem Nagrody Naukowej IM PAN w 2021

Krzysztof Krupiński laureatem Nagrody Naukowej IM PAN w 2021

Krzysztof Krupiński (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki. Nagroda została przyznana za rozwinięcie głębokiej teorii i uzyskanie przełomowych wyników wiążących teorię modeli z dynamiką topologiczną oraz deskryptywną teorią mnogości, w cyklu prac opublikowanych w latach 2010-2020.

kj / 15-04-2021