Lech Maligranda laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za 2016

Lech Maligranda laureatem Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za 2016

Lech Maligranda z Luleå University of Technology (Szwecja) otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.

kj / 10-03-2017

W uzasadnieniu decyzji jury czytamy:

Prace Lecha Maligrandy  mają ogromne znaczenie dla historii matematyki, w szczególności dla historii matematyki polskiej. Jego prace nie są tylko opowiadaniami o życiorysach, zbiorami anegdot czy odwołaniami do innych opracowań. Obok informacji biograficznych, często zupełnie nowych, prace te zawierają szczegółowe omówienia działalności matematycznej osób, których dotyczą, co jest u nas bardzo rzadkie. Od wielu lat Lech Maligranda lansuje ważny styl pracy w historii matematyki  starając się dotrzeć do wszystkich dokumentów dotyczących sprawy, zdobyć często trudno dostępne zdjęcia, nawiązując też kontakty z rodzinami omawianych matematyków. Prace Laureata w sposób bardzo kompetentny dokumentują i popularyzują osiągnięcia matematyki polskiej.

Lech Maligranda urodził się 2 września 1953 roku we wsi Gwda Wielka (obecnie w województwie zachodniopomorskim, w gminie Szczecinek).
W 1977 ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam, w dniu 17 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską  zatytułowaną Interpolacja pewnych operatorów nieliniowych w przestrzeniach Banacha, napisaną pod kierunkiem profesora Władysława Orlicza. W latach 1977-1987 był pracownikiem Oddziału Poznańskiego Instytutu Matematycznego PAN. Następnie w latach 1987-1991 pracował w Wenezueli,  najpierw na Uniwersytecie w Caracas, a potem w Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas. Od 1991 roku jest zatrudniony w Luleå University of Technology, w Szwecji. W tym samym roku uzyskał tam stopień naukowy doktora habilitowanego, a w roku 1999 został mianowany profesorem. Wypromował sześciu doktorów nauk.

Obszary jego badań naukowych to analiza funkcjonalna, teoria interpolacji, przestrzenie funkcyjne, analiza rzeczywista oraz nierówności. I oczywiście historia matematyki.

Profesor Lech Maligranda jest laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 1982. W roku 2003 przyznano mu Medal im. Władysława Orlicza.
Lech Maligranda jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1978 roku.

kj / 10-03-2017

https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=51964