LIX edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

LIX edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 59. edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki. Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2015 roku.

kj / 28-05-2015

Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Prace konkursowe należy składać  w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie z dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem oraz podać adres stałego zamieszkania i adres poczty elektronicznej. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie krótkiej opinii o pracy.

Prace należy przesyłać do dnia 30 września 2015 roku na adres:

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego
ul. Chopina 12/18
87-100 Toruń

Nagrody przyznaje jury Konkursu powołane przez organizatora Konkursu. Jury ustala liczbę i wysokość nagród.

kj / 28-05-2015

ZałącznikSize
ogłoszenie 59.edycji Konkursu im. J. Marcinkiewicza, 2015.pdf580.25 KB