LXV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki rozstrzygnięty

LXV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z  matematyki rozstrzygnięty

Jury LXV Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2021 roku. Na Konkurs wpłynęło 20 prac. Przyznano jedną pierwszą nagrodę, trzy drugie, dwie trzecie oraz cztery wyróżnienia. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2021 Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-matematyki-im-jozefa-marcinkiewicza

kj / 27-01-2022