Małgorzata Mikołajczyk laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za 2012

Małgorzata Mikołajczyk laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za 2012

Małgorzata Mikołajczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpiło w Rzeszowie podczas 5. Forum Matematyków Polskich, 16-20 września 2013.

Magister Małgorzata Mikołajczyk pracuje w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Dydaktyki Matematyki. Co roku inicjuje i prowadzi wiele imprez popularyzując aktywnie matematykę wśród uczniów, nauczycieli i innych miłośników tej dziedziny wiedzy. Od 23 lat organizuje obozy matematyczne dla młodzieży dolnośląskiej oraz rozmaite konkursy matematyczne. Od roku 2003 jest redaktorem naczelnym kwartalnika Magazyn Miłośników Matematyki. Małgorzata Mikołajczyk działa też intensywnie na polu doskonalenia kwalifikacji nauczycieli matematyki. Opublikowała wiele prac z zakresu dydaktyki matematyki, w tym o pomocach naukowych wspierających proces nauczania matematyki w szkołach. Laureatka jest także redaktorem Wrocławskiego Portalu Matematycznego.