Marcin Sroka laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2020

Marcin Sroka laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2020

Nagrodę PTM dla młodych matematyków za 2020 rok otrzymał Marcin Sroka (fot.) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za cykl dotyczących istnienia i regularności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych II rzędu.

kj / 17-03-2021

Magister Marcin Sroka jest asystentem w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studentem czwartego roku studiów III stopnia (w ramach projektu Kartezjusz, opiekun naukowy: profesor dr hab. Sławomir Kołodziej). W przeszłości Marcin Sroka był laureatem stypendium im. Michała Jakuba Łyska oraz stypendium im. prof. Franciszka Leji, a także dwukrotnie (2015, 2016) zdobył nagrody III stopnia w Konkursie PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki. W roku 2020 otrzymał wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków organizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera w Toruniu.

Badania prowadzone przez Marcina Srokę dotyczą istnienia i regularności rozwiązań tak zwanego kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a. Marcin Sroka wykazał istnienie i jedyność słabych, w sensie dystrybucyjnym, rozwiązań problemu Dirichleta, sformułowanego przy użyciu operatora Monge’a-Ampére’a, rozważanego na odpowiednio gładkich obszarach. Ponadto, udowodnił tak zwane C0-oszacowanie dla kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a na zwartych hiperkälerowskich rozmaitościach z torsją.  Otrzymane rezultaty stanowią postęp w kierunku rozwiązania kwaternionowej wersji znanej hipotezy Calabi’ego.